Sản phẩm mo cau
Mo cau thân thiện môi trường
Tô chén mo cau
Dĩa mo cau hoàn toàn tự nhiên

Sản phẩm nổi bật

Gần gũi thiên nhiên & Bảo vệ môi trường

Với những sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên gần gũi với đời sống lâu đời của người Việt như tre, mây, cói, mo cau…
chúng tôi mang lại những sản phẩm thân thiện môi trường, an toàn, với thiết kế tiện lợi và tinh tế
phù hợp với nhiều nhiều nhu cầu từ thiết kế nội thất đến đồ dùng sinh hoạt, ăn uống